Slovanská mytologie

Žolíkové karty s tématikou Slovanské mytologie s moderními kolážovými ilustracemi jsou mojí maturitní prací z roku 2016. Balíček karet je doplněn brožurkou s vysvětlivkami k jednotlivým mytologickým postavám.
Karty jsou tištěné ručně na sítotisku ve školní dílně Hellichovky v nákladu 15 balíčků.


Karty byly opět vydány v roce 2020 k výročí 100 let Hellichovky.
 

Ocenění: Nominace do Národní ceny za studentský design

 

Maturitní práce (Hellichovka)
Grafická úprava, ilustrace - Soňa Juríková

Fotografie - Soňa Juríková

2016

Slavic mythology

Slavic mythology themed playing cards with modern collages was my high-school graduation project in 2016.
Card deck comes with a small brochure explaining all of Slavic gods and figures. 

Hand printed screen print.
Slavic mythology cards were re-published again in 2020 as a celebration of 100th anniversary of Hellichovka (the graphic school)
 

Award: Nomination to National student Award

Graphic design, illustration - Soňa Juríková

Pthotography - Soňa Juríková

2016

sona jurikova slovanska mytologie karty
sona jurikova slovanska mytologie karty
sona-jurikova-slovanska-mytologie-karty-
sona jurikova slovanska mytologie karty
sona jurikova slovanska mytologie karty