pokoje sona jurikova (2).jpg
pokoje sona jurikova (4)
pokoje sona jurikova (3)
pruh
pokoje sona jurikova (1)
pokoje sona jurikova (5)
pokoje sona jurikova 6

Pokoje

Instalace na festivalu vysokých uměleckých škol Pokoje 2017. 

> Chceme zapojit návštěvníky do dění výstavy, chceme s nimi komunikovat. Pokládáme otázky a sbíráme odpovědi, které následně zpracováváme. <

 

Instalace - Soňa Juríková, Kateřina Puncmannová, Kateřina Hyklová (Ateliér Vizuální komunikace FDULS)

Grafická úprava - Soňa Juríková

2017

Pokoje

 

Site-specific installation on a festival for art colleges Pokoje 2017.

> We want to interact with visitors, we want to communicate with them, we want fun for them. We ask questions and collect answers which we process. <

 

Installation - Soňa Juríková, Kateřina Puncmannová, Kateřina Hyklová (Ateliér Vizuální komunikace FDULS)

Graphuc design - Soňa Juríková

2017