milujeme sumavu_instagram sona jurikova.

Slovanská mytologie

Žolíkové karty s tématikou Slovanské mytologie s moderními kolážovými ilustracemi jsou mojí maturitní prací z roku 2016. Balíček karet je doplněn brožurkou s vysvětlivkami k jednotlivým mytologickým postavám.
Karty jsou tištěné ručně na sítotisku ve školní dílně Hellichovky v nákladu 15 balíčků.


Karty byly opět vydány v roce 2020 k výročí 100 let Hellichovky.
 

Ocenění: Nominace do Národní ceny za studentský design

 

Maturitní práce (Hellichovka)
Grafická úprava, ilustrace - Soňa Juríková

Fotografie - Soňa Juríková

2016

Slavic mythology

Slavic mythology themed playing cards with modern collages was my high-school graduation project in 2016.
Card deck comes with a small brochure explaining all of Slavic gods and figures. 

Hand printed screen print.
Slavic mythology cards were re-published again in 2020 as a celebration of 100th anniversary of Hellichovka (the graphic school)
 

Award: Nomination to National student Award

Graphic design, illustration - Soňa Juríková

Pthotography - Soňa Juríková

2016

sona jurikova we love sumava hra milujem
sona jurikova we love sumava hra milujem
sona jurikova we love sumava hra milujem
sona jurikova we love sumava hra milujem
sona jurikova we love sumava hra milujem