sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (2).webp

Atletika hravě

Metodika Atletika hravě je primárně určena pro trenéry dětské atletiky. Brožura má přes 140 stran a je tematicky dělena do čtyř kapitol a podkapitol. Obsahuje rady pro vedení tréninku, správné provedení cviků, pořádání závodů, hry, atd. 

Klient - Český Atletický svaz

Grafická úprava, ilustrace - Soňa Juríková

Fotografie v brožurce - Soňa Maléterová

Fotografie projektu - Soňa Juríková

2021

Athletics playfully

Brochure for coaches of child athletics. The brochure has over 140 pages and it is thematically divided into four chapters and sub-chapters.

Client - Český Atletický svaz

Graphic design, illustration - Soňa Juríková

Photography in the book - Soňa Maléterová

Photography of the project - Soňa Juríková

2021

sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (1)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (3)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_-0-(1)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (5)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ 0 (2)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (4)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (2)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (7)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ 0 (3)
sona_jurikova_atletika_hrave_brozurka_atleticky_svaz_ilustrace_graficky_design_ (6)